วัดป่าประดู่ ระยอง

 วัดป่าประดู่  ระยอง

 วัดป่าประดู่ ระยอง9 (1 of 1)

พระพุทธไสยาสน์  ซึ่งประทับอยู่ในท่าตะแคงซ้าย วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

วัดป่าประดู่ เป็นวัดสำคัญที่มีความเก่าแก่กว่า 400 ปี  ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เดิมเป็นวัดร้างซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่โดยพระอุปัชฌาย์เทียน ในปี พ.ศ. 2372  แต่ก่อนนั้นมีนามเดิมว่าวัดป่าเลไลยก์  เพราะมีพระปางป่าเลไลยก์เป็นประธาน  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ  “วัดป่าประดู่”เพราะเดิมในบริเวณวัดมีต้นประดู่ขนาดใหญ่จำนวนมาก  และเนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่กลางเมือง  จึงเป็นวัดที่ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญและการบำเพ็ญกุศลของจังหวัดอยู่เป็นประจำ รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะอย่างมากของชาวระยอง  ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากที่อื่นอีกด้วย

วัดป่าประดู่ ระยอง7 (1 of 1)

พระอุโบสถหลังใหม่ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

วัดป่าประดู่ ระยอง7 (1 of 2)

วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่  ได้แก่พระพุทธไสยาสน์  ซึ่งประทับอยู่ในท่าตะแคงซ้าย  แทนที่จะเป็นตะแคงขวาเหมือนพระพุทธรูปไสยาสน์ทั่วไป  พระนอนวัดป่าประดู่นี้มีความยาวประมาณ  12  เมตร ดูจากพุทธลักษณะแล้วสันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น  ซึ่งเดิมนั้นองค์พระอยู่กลางแจ้ง ต่อมาทางวัดจึงสร้างวิหารครอบไว้  วัดป่าประดู่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่  พระป่าเลไลยก์ที่อยู่ในพระวิหาร  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นหิดทองเก่าแก่คู่มากับวัดป่าประดู่มาเช่นเดียวกันกับพระพุทธไสยาสน์  เข้าใจว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะทวาราวดี  พร้อมทั้งยังมีพระพุทธบาทที่ซ้อนกัน 4 รอย ของพระพุทธเจ้าอันเก่าแก่ไว้เป็นที่สักการบูชาด้วย

วัดป่าประดู่ ระยอง (1 of 2)

พระพุทธไสยาสน์  ซึ่งประทับอยู่ในท่าตะแคงซ้าย วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

วัดป่าประดู่ ระยอง4 (2 of 2)-3

 พระวิหารปางป่าเลไลยก์ พระนั่ง วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

วัดป่าประดู่ ระยอง6 (1 of 2)

 พระวิหารบูรพาจารย์ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

 

credit : http://www.dooasia.com/

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดป่าประดู่ ระยอง