Tag: ร้านกาแฟโบราณ ระยอง

ร้านป้ากลม กาแฟโบาณ มากกว่า 50 ปี

11 กุมภาพันธ์ 2015 1,254
วันนี้ขออนุญาตเริ่มด้วยคำถามกันเลยดีกว่าว่า ถ้าให้คุณนึกถึงร้านกาแฟคุณ จะคิดถึงอะไร หรือว่าบรรยากาศต้องเป็นอย่างไร ?ซึ่งคำตอบ…

Read More...

บ้านตากาแฟ ความสุนทรีย์ คอกาแฟไทย

2 กุมภาพันธ์ 2015 8,058
บ้านตากาแฟ ความสุนทรีย์ คอกาแฟไทย หากคุณเดินทางผ่านเส้นทาง แกลง ระยอง คงจะคุ้นเคยกับร้านกาแฟร้านนี้ เพราะร้านบ้านตากาแฟเป็นร้…

Read More...