Tag: เที่ยวธรรมชาติ

เดินเลาะเรือนไม้ รับไอทะเล at ปากน้ำประแสร์

19 ธันวาคม 2014 1,083
ปากน้ำประแสร์ ยังคงเป็นธรรมชาติและยังคงเก็บสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงคนในชุมชนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่…

Read More...