พระนอนตะแคงซ้าย วัดป่าประดู่

วัดป่าประดู่  ที่วัดป่าประดู่ มีพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายที่เก่าแก่ เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่แปลกที่สุดในประเทศไทย  และได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓  อยู่คู่บ้านคู่เมืองระยอง และมีงานสมโภชใหญ่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี ทุกวันจะมีประชาชนผู้ศรัทธา เดินทางเข้าไปกราบไหว้ขอพร เพื่อให้สมหวังในเรื่องต่างๆ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล อย่างไม่ขาดสาย การเดินทางไปสักการะพระนอนตะแคงซ้าย (พระพุทธไสยาสน์) วัดป่าประดู่ สามารถใช้เส้นทาง ถ.สุขุมวิท เข้าตัวเมืองระยอง ใกล้กับโรงพยาบาลระยอง และโรงเรียนวัดป่าประดู่ ถือเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายที่สุด

 

วัดป่าประดู่ ระยอง

ด้านหน้าพระวิหารวัดป่าประดู่

วัดป่าประดู่ ระยอง2

พระวิหารวัดป่าประดู่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระนอนตะแคงซ้าย”

วัดป่าประดู่ ระยอง3

องค์พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าประดู่ มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ มีการหนุนพระเศียรด้วยหัตถ์ซ้าย สังเกตจากพระเกศ ไรพระศก จีวรแล้ว น่าจะอยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ดูแลรักษาอย่างดี

วัดป่าประดู่ ระยอง4

พระนอนตะแคงซ้าย

วัดป่าประดู่ ระยอง5

วัดป่าประดู่ ระยอง6

วัดป่าประดู่ ระยอง7

วัดป่าประดู่ ระยอง8

วัดป่าประดู่ ระยอง9

 

 

credit : http://www.dhammajak.net/

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระนอนตะแคงซ้าย วัดป่าประดู่