วัดกรอกยายชา

วัดกรอกยายชา  เดิมชื่อ วัดมระคาธาราม ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อใดไม่ปรากฏเป็นหลักฐาน กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2394 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2478 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 และผูกพัทธสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2533 เป็นวัดที่อยู่ในชุมชน

วัดกรอกยายชา ระยอง 2

วัดกรอกยายชา ระยอง 3

วัดกรอกยายชา ระยอง 4

วัดกรอกยายชา ระยอง 5

วัดกรอกยายชา ระยอง 6

วัดกรอกยายชา

 

 

credit : yasufumi yoshizawa

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดกรอกยายชา