วัดลุ่มมหาชัยชุมพล วัดประวัติศาสตร์ของชาวเมืองระยอง

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เดิมชื่อวัดลุ่มมหาชัยชุมภูพล ตั้งอยู่เลขที่ 019 ถ.ตากสินมหาราช ในเขตเทศบาลนคร อ.เมือง จ.ระยอง

ประวัติความเป็นมาไม่มีผู้ใดทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใด หรือใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่าสร้างมา ๓๐๐ กว่าปีแล้วก่อนสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ตามประวัติว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีพาทหารและพลเรือน อพยพมาผูกช้างม้าพักแรมที่โคนต้นสะตือใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณวัดลุ่มกับวัดเนินติดต่อกันและสะตือต้นนั้นยังปรากฎอยู่ทุกวันนี้
ปีพ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระสังฆราช กรมพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศ สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่พระญาณวราภรณ์ ได้รวมเอาวัดลุ่มกับวัดเนินเป็นวัดเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน เมื่อรวมเข้าด้วยกันทำให้วัดมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๔๓ วา
ปูชนียวัตถุโบราณของวัดปรักหักพังไปเป็นส่วนมาก ที่มีอยู่ก็ยากจะซ่อมแซมปฎิสังขรณ์ให้ดีขึ้นมาได้ เช่น หอไตร อุโบสถ เจดีย์ หอระฆัง จึงเพียงสงวนไว้ให้เป็นของเก่า ส่วนที่สร้างขึ้นใหม่ได้แก่ อุโบสถ เสนาสนะ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ โรงเรียนปริยัติธรรมและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแบบจัตุรมุข ใกล้ต้นสะตือประวัติศาสตร์ต้นนั้น ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้สักการะกันไม่ขาดระยะ

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ระยอง

เสนาสนะที่สร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอุโบสถได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๑๓ ขนาดยาวเกือบ ๒๑ เมตร กว้าง ๑๗ เมตร ลักษณะเป็นทรงจัตุรมุขสวยงาม เมื่อมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลังจะเห็นตัวอุโบสถตั้งตระหง่านสง่างามทั้ง ๔ ชั้น  มุงด้วยกระเบื้องลอนสีน้ำตาลแก่ มีช่อฟ้า ๑๖ ตัว อ่อนช้อยทวยระหงส์ ถัดลงมามีใบระกาหางหงส์ ๗๘ ตัว ลักษณะเหมือนพญานาคประดับด้วยกระจกสีเหลืองทอง
หน้าบันลายไทยสวยงาม มองถัดลงมาจะเห็นคันทวยอันอ่อนช้อย บัวปลายเสามีลักษณะเป็นกลีบบัวบานขึ้นไปตามคอเสาซึ่งเป็นเหมือนรังผึ้ง มีเทพนมอยู่ตรงกลางราวกับจะอนุโมทนาสาธุการข้างอุโบสถ
ด้านในปูด้วยหินอ่อนสระบุรี ภายในประดิษฐานพระประธานแบบพระพุทธชินราชจำลองจากเมืองพิษณุโลกเนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๙ นิ้ว ประทับบนแท่นสูงด้วยพุทธลักษณะสง่างาม ถัดลงมามีพระอัครสาวกซ้ายขวา
วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดประวัติศาสตร์ของชาวเมืองระยอง สมัยเมื่อ ๓๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จเดินทัพมาพักแรม และรวบรวมพลของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จไปยึดเมืองจันทบุรี และกลับไปกู้ชาติไทยให้กลับคืนมาเป็นเอกราช

ทางวัดได้สร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดเท่าองค์จริงและศาลที่ประทับ เพื่อให้ลูกหลานไทยจีนได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในประวัติศาสตร์ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกปีจะมีประชาชนเข้าไปกราบไหว้สักการะจำนวนมาก โดยมีต้นสะตือประวัติศาสตร์ยังคงแผ่สาขากิ่งก้านให้ความร่มรื่นอยู่จนทุกวันนี้

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ระยอง2

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดลุ่มมหาชัยชุมพล วัดประวัติศาสตร์ของชาวเมืองระยอง