วัดเนินพระ ระยอง

วัดเนินพระ  ตั้งอยู่ใน ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง วัดเนินพระ สังกัดมหานิกาย ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2350 เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง ดูแลกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดระยอง เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายในวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดเนินพระ สอนระดับประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุทยานการศึกษา พิพิธภัณฑ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม

 

วัดเนินพระ ระยอง วัดเนินพระ ระยอง2 วัดเนินพระ ระยอง3 วัดเนินพระ ระยอง4 วัดเนินพระ ระยอง5 วัดเนินพระ ระยอง6 วัดเนินพระ ระยอง7

 

ข้อมูลจาก วัดเนินพระ.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดเนินพระ ระยอง