Tag: ร้านกาแฟ อร่อยระยอง

ร้าน Bunny J cafe’ ร้านกาแฟยุคใหม่ในย่านเมืองเก่า ระยอง

10 กุมภาพันธ์ 2015
ถนนยมจินดา เป็นที่รู้จักกันดีถนนเมืองเก่าแก่ของระยอง ซึ่งถนนสายนี้จะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเก่า ของใช้โบราณ ร้านขนมหวานโบรา…

Read More...

Pa Dee (Handmade&decorate) ร้านกาแฟสไตล์ตะวันตก ณ ระยอง

6 กุมภาพันธ์ 2015
ปาฎี ชื่อนี้คืออะไร หลายคนสงสัย ปาฎี แปลว่าข้าวเปลือกค่ะ หมายถึง พร้อมที่จะเจริญงอกงามเหมือนเมล็ดข้าวค่ะ ร้านปาฎี นี้เกิดจากเ…

Read More...